ALTIN VİZE & YATIRIM YOLUYLA OTURUM İZNİ

SIKÇA SORULAN SORULAR-SSS

    

1.ALTIN VİZE NEDİR?

Altın vize yabancı yatırımcıları Portekiz’e çekmek amacıyla Portekiz hükümeti tarafından oluşturulan yatırım yoluyla oturum izni programıdır.

Altın Vize programı kapsamında Avrupa  Birliği üyesi olmayan vatandaşların, Portekiz'de oturum izni almaya hak kazanmak için yasada belirtilen yatırımlardan birini yapmaları yeterlidir. Bu oturum izni yatırımcının ve aile üyelerinin Portekiz'e giriş yapmalarını, Portekiz'de yaşamalarını ayrıca Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda (Schengen bölgesinde) özgürce seyahat etmelerini sağlamaktadır.

Portekiz'e yabancı yatırım çekmeyi hedefleyen Altın vize, basit ve açık yasal gereklilikleri olan çok esnek bir programdır. Son derece azaltılmış asgari konaklama şartlarına sahip olan Altın vize dünyadaki yatırımcılar için en cazip oturum izni programlarından biri haline gelmiştir.


2. ALTIN VİZE KURALLARI UYARINCA NE TÜR YATIRIMLARA İZİN VERİLİR?

Altın vize programı yeni yatırım türlerini içerecek şekilde genişletilmiştir. Aşağıdaki yatırım türleri Altın vize programı kapsamındadır:


a) Gayrimenkul Yatırımları:

i. 500.000 € üzerindeki gayrimenkul satın alınması;

ii. 350.000 € üzerindeki gayrimenkullerin satın alınması; – bu kategori için gayrimenkulun 30 yaşından büyük veya kentsel dönüşüm bölgelerinde bulunuyor olması gereklidir.


b) Sermaye Yatırımları:

i. 1.000.000 € nun üzerinde sermaye aktarımı;

ii. Araştırma faaliyetleri için 350.000 € un üzerinde sermaye transferi;

iii. Sanatsal ya da kültürel faaliyetler için 250.000 € üzeri sermaye transferi;

iv. Yatırım/Girişim fonları için 350.000 € üzeri sermaye transferi.  

v.Gayrımenkul Yatırım Fonlarına orta vadeli 350.000 € sermaye aktarımı 


c) İstihdam Yaratma:

 En az 10 çalışanla yeni bir istihdam yaratılması gerekmektedir ya da 5 kalıcı işin yaratılması veya mevcut bir şirkette 5 kalıcı işin kurulması/yenilenmesi için 350.000 € üzeri transfer yapılmalıdır.

* Yalnızca 8 Ekim 2012'den sonra etkin bir şekilde yapılan yatırımlar Altın vize için uygun bulunmaktadır.


3. ALTIN VİZE NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

Bir kez düzenlendikten sonra Altın vize programı kapsamında verilen oturma izni 1 (bir) yıllık ilk dönem için geçerli olacak ve daha sonra 2 (iki) yıllık bir süre için yenilenecektir.


4.YATIRIMCILARIN UYMASI GEREKEN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

Altın vizenin kolaylığı sebebi ile yalnızca birtakım şartların yatırımcı ve ailesi tarafından karşılanması yeterli olmaktadır. Ancak yatırımcının her türlü yatırım için geçerli olan genel şartlara ve ayrıca her türlü nitelikli yatırımın kendine özgü koşullarına uyması gerekmektedir.

Genel olarak, tüm yatırımcıların aşağıdaki şartlara uyması gerekir:

a) Yatırımın en az 5 yıl elde tutulması;

b) Yatırım fonlarının yurt dışından gelmesi;

c) Geçerli bir Schengen vizesi ile Portekiz'e giriş yapılması;

d) Portekiz Göçmenlik ve Schengen makamlarından daha önce yasal uyarı   alınmamış olunması;

e) Adli sicil kaydının bulunmaması;

f) Portekiz'de minimum kalış süresini sağlamış olmak: İlk yıl boyunca 7 (yedi) gün ve sonraki iki yılın her döneminde 14 (on dört) gün.

  

5.YATIRIM TÜRLERİ İÇİN ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

Her bir yatırım türü aşağıdaki gibi belirli özelliklere sahiptir:


a) Gayrimenkul Yatırımları:

i. 500.000 € üzerinde gayrimenkul satın alınması:

-Minimum 500.000 € yatırım yapılması;

- Bir veya daha fazla gayrimenkul alımı (Her türlü gayrimenkul yatırımı yapılabilir);

- Paylı/Elbirliğiyle mülkiyet imkanı;

- Kullanma veya kiralama özgürlüğü;

- Düşük yoğunluklu nüfus bölgelerde bu tür bir yatırım yapılması durumunda yatırım miktarı % 20 azaltılabilmektedir. (400.000 €).

 

ii. 350.000 € üzerinde gayrimenkul satın alınması:

-30 yaşından büyük veya kentsel dönüşüm bölgelerinde bulunan gayrimenkuller için mümkündür. Bu değer sadece mülkiyeti değil aynı zamanda yenileme çalışmalarına yatırımı da içerir.

- Paylı/Elbirliğiyle mülkiyet imkanı;

- Kullanma ve ticari ya da tarımsal amaçlarla kiralama imkanı;

- Düşük nüfus yoğunluklu bölgelerde bu tür bir yatırım yapılması durumunda yatırım tutarı % 20 azaltılabilmektedir. (280.000 €).


(b) Sermaye Yatırımları:

i. 1.000.000 € Üzerinde Sermaye Transferi:

- Minimum 1 milyon € yatırım yapılması;

- Sermaye yurtdışından Portekiz'deki bir bankaya transfer edilmelidir.

- Yatırım fonlarına da yatırım yapma  serbestliği mevcuttur.

- Fonları şirket hisselerine yatırım yapmak için kullanmak da mümkündür.


ii. Ulusal bilimsel ve teknolojik sistemin bir parçası olan kuruluşlar tarafından yürütülen araştırma faaliyetlerine en az 350.000 € tutarında Sermaye Transferi:

- 350.000 € üzerinde asgari yatırım;

- Sermaye yurtdışından Portekiz'deki bir bankaya transfer edilmelidir.

-Bu yatırım türünün ulusal bilimsel veya teknolojik sisteme dahil olan kamu veya özel bilimsel araştırma kurumları tarafından yürütülen araştırma faaliyetlerinde kullanılması gerekmektedir.


iii. Sanatsal üretime veya ulusal kültürel mirasın iyileştirilmesine veya korunmasına en az 250.000 tutarındaki Sermaye Transferi:

- 250.000 € üzerinde asgari yatırım;

- Sermaye yurtdışından Portekiz'deki bir bankaya transfer edilmelidir.

- Ulusal mirasın yeniden inşası veya yenilenmesi için sanatsal üretime yatırım veya sanat eserlerini desteklemek amacıyla yatırım yapılmalıdır.


iv. Küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin kapitalizasyonu için katılım birimleri yatırım fonlarının veya sermaye yatırım şirketlerinin iktisabı için en az 350.000 € tutarında Sermaye Transferi:

-350.000 € üzerinde asgari yatırım;

- Sermaye yurtdışından Portekiz'deki bir bankaya transfer edilmelidir.

- Yatırım fonlarında veya risk sermayesinde hisse almak için kullanılabilir.

 

c) İstihdam Yaratma:

- En az 10 çalışanla yeni bir istihdam yaratılması gerekli olup; bu yatırım türünde minimum yatırım değeri bulunmamaktadır.

- Alanlarda / faaliyetlerde sınırlama yoktur.

- Sosyal Güvenlik yükümlülüklerine uygun olmalıdır.

- Hibe / teşvik imkanı mevcuttur.

- Düşük nüfus yoğunluklu bölgelerde yatırım yapılması durumunda yatırım tutarı % 20 azaltılabilir. (8 çalışan).


6.ALTIN VİZE PROGRAMININ BAŞLICA AVANTAJLARI NELERDİR?

Altın Vize Programı, yatırımcılara aşağıdaki avantajları sağlayacaktır:

- Portekiz'e giriş için vize almanıza gerek yoktur.

- Avrupa'da seyahat etmek için vize almanıza gerek yoktur. (Schengen bölgesi)

- Portekiz'de yaşamak ve çalışmak, hatta farklı bir ülkede ikamet etme imkanı sağlar.

- Aile üyeleri de yararlanabilir.

-Asgari kalış süreleri ve düşük vergiler ile caziptir. (bknz. 22. ve 24.soru)

- 5 yıl sonunda daimi ikamet imkanı sağlar.

- 5 yıl sonunda vatandaşlık imkanı sağlar.


7. SCHENGEN BÖLGESİ NEDİR VE HANGİ ÜLKELERİ KAPSAR?
Schengen Bölgesi ortak sınırlarında pasaport ve göçmenlik kontrollerini kaldıran 26 Avrupa ülkesinden oluşan bir gruptur. Portekiz oturma izni ile yatırımcının ve ailesinin Schengen bölgesindeki tüm ülkelere serbestçe girme ve seyahat etme hakkı vardır.

Schengen Bölgesi aşağıdaki ülkeleri içermektedir: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz , Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre.

Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan şu anda Schengen Bölgesi'ne aday ülkeler arasındadır.


8. ALTIN VİZE YATIRIMCININ AİLE ÜYELERİNİ DE KAPSIYOR MU?

Evet. Altın Vize Programı kapsamında yatırımcının aile üyeleri de “aile birleşimi” için başvuru yaparak Portekiz'den oturum izni alabilirler. Altın vize, çocuklar, eş ve bağımlı aile üyeleri olan aile üyelerini kapsayacaktır. Aile üyeleri ayrıca 5 yıl sonunda daimi ikamet iznine ve 5 yıl sonunda Portekiz vatandaşlığına başvurabilirler.


9.YATIRIMCI VE AİLESİ 5 YIL SORA KALICI İKAMET İZNİNİ NASIL ALABİLİR?

Portekiz yasaları uyarınca, en az 5 yıl geçerli bir Portekiz geçici ikametgah izni sahibi (örneğin, Altın Vizesi) olan herhangi bir kişi, Portekiz'de kalıcı ikamet izni almaya hak kazanacaktır.

Yatırımcı ve aile üyeleri, Portekiz'de kalıcı ikamet başvurusunda bulunabilmek için aşağıdaki kriterleri yerine getirmek zorundadır:

- Son beş yılda işlenmiş suç ve mahkumiyetinin bulunmaması;

- Mevcut gelirin belgelenmesi;

- Portekiz'de konaklama kanıtı;

- Portekizce temel dil bilgisi (A2 seviyesi).


10. YATIRIMCI VE AİLESI 5 YIL SONRA NASIL VATANDAŞLIK ALABİLİR?

Portekiz yasaları uyarınca, yasal olarak en az 5 yıl boyunca Portekiz’de ikamet etmiş olan herhangi bir kişi Portekiz Vatandaşlığı almaya hak kazanabilir.

Portekiz Vatandaşlığı alabilmek için yatırımcı ve aile üyelerinin de aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

- En az 18 yaşında olmak (veya en az 16 fakat evli veya yasal olarak sorumlu olmak);

- Herhangi bir suçu ve mahkumiyetinin bulunmaması;

- Portekizce temel dil bilgisi (A2 seviyesi).


11.ALTIN VİZEYE BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Yatırımcının aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:

- Yatırım İspatı;

- Pasaport ve Geçerli Schengen Vizesi;

- Portekiz Vergi Numarası;

- Menşei ve/veya ikamet ülkesinden alınacak adli sicil kaydı;

- Vergi ikamet ülkesinden vergi tespiti

- Portekiz Adli Sicil Kaydı;

- Vergi Dairesi'nden, Vergi Makamlarına borç bulunmadığını gösteren beyanname;

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına borç bulunmadığını kanıtlayan Sosyal Güvenlik Beyanı;

- Yatırımcının yatırım gerekliliklerine uygunluğunu doğrulayan beyanı;

- Portekiz’de geçerli Sağlık Sigortası (eğer Portekiz’de yaşıyorsa);

- İlk başvuru ücretinin makbuzu.


12.BELGELER PORTEKİZCE DEĞİLSE YATIRIMCI NE YAPMALIDIR?

Portekizce veya İngilizce dillerinde olmayan herhangi bir belgenin Portekizce'ye çevrilmesi gerekir. Ayrıca tercümenin onaylanması gereklidir.


13.YABANCI MAKAMLAR TARAFINDAN VERİLECEK BELGELER İÇİN ÖZEL BİR GEREKLİLİK VAR MIDIR?

Yabancı yetkililer tarafından verilen belgelerin Portekiz’e gönderilmeden önce yasallaştırılması gerekir. Bu yasallaştırma, belgenin Lahey Sözleşmesi uyarınca apostille (Appostille of the Hague Convention) veya Portekiz Konsolosluğunca onaylanması anlamına gelir.


14.VERGİ NUMARASI NEDİR? NASIL VE NEDEN ALINIR?

Portekiz vergi numarası, Portekiz Vergi Dairelerinden alınan bir tür kimlik numarasıdır (Vergi numarası olarak da bilinir). Bu numara yatırımları yönetmek için gereklidir.


15.YATIRIMCI ALTIN VİZE İÇİN NEREYE BAŞVURABİLİR?

Altın Vize başvurusu yapmak isteyen herhangi bir yatırımcı, başvuruyu şahsen veya kendisi tarafından tayin edilen bir yasal temsilci aracılığıyla aşağıdaki yollardan biriyle yapabilir:

a)Online Kayıt Yolu: Yabancılar ve Sınır Hizmetleri’nin (“SEF”) web sitesine çevrimiçi  kayıt olup, kayıt işlemi tamamladıktan sonra bir şifre alarak gerekli formları ve belgeleri göndermek için sisteme erişilmesi.

b)Şahsen: Bizzat, Portekiz'deki Yabancılar ve Sınır Hizmetlerinde yapılan başvuru yoludur.(SEF) 

Yatırımcı ve aile üyelerinin parmak izi, imza ve diğer formaliteler için Yabancılar ve Sınır Hizmetlerinde bizzat bulunmaları gerekmektedir.


Altın Vize'ye başvurunun herhangi bir adımını atmadan önce, yani herhangi bir yatırım yapmadan veya herhangi bir başvuru veya belge sunmadan önce deneyimli bir hukuk bürosundan yasal tavsiye almanızı şiddetle tavsiye ederiz.


16.ALTIN VİZE ALMANIN MALİYETİ NEDİR?

Doğrudan Yabancılar ve Sınır Hizmetleri’ne ödenir (SEF)

a) İşlem ücreti (başvuru ve yenileme) – 532.70 € (artı aile üyesi başına 83.10 €)

b) İlk Altın Vize – her başvuru sahibi başına 5.324,60 €

c) Altın Vize'nin yenilenmesi – her başvuru sahibi başına 2.662,30 €


17.BAŞVURUNUN İŞLEME ALINMASI NE KADAR SÜRÜYOR? YATIRIMCININ ALTIN VİZE’YI ŞAHSEN Mİ ALMASI GEREKLİ?

Başvuru Yabancılar ve Sınır Hizmetlerine (SEF) teslim edildikten sonra, başvurunun işleme koyulması birkaç ay alacaktır (Bu süre yalnızca deneyimlerimize dayanan bir tahmin olarak bildirilmiştir.)

Başvuru tamamlandığında Yabancılar ve Sınır Hizmetleri (SEF), ilgili onay ücretlerinin ödenmesine devam etmek için yatırımcıya veya yatırımcının Portekiz'deki yasal temsilcilerine başvuracaktır.


18.ALTIN VİZE İLK/YENİLEME BAŞVURUSUNUN REDDEDİLMESİ İÇİN HERHANGİ BİR SEBEP VAR MI?

Yatırımcının (veya herhangi bir aile üyesinin), yalnızca aşağıdaki durumlarda Altın Vize başvrusu (veya yenilenmesi) reddedilecektir:

a) Asgari 5 yıl yatırım yapılmamış olması;

b) Portekiz'de minimum kalış sürelerine uyulmaması;

c) Bir yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılabilecek bir suçtan mahkum edilmiş olması;

d) Yatırımcının, Portekiz’den sınır dışı edilmesinin ardından girişinin yasaklandığı bir dönemde olması;

e) Halk sağlığı gerekçesiyle (bu, sadece Dünya Sağlık Örgütü veya Portekiz topraklarında korunma önlemlerinin hedefi olan bulaşıcı veya paraziter bulaşıcı hastalıklara dayanabilir);

f) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı gerekçesiyle reddedilebilir.


19.5 YIL SONRA YATIRIMA NE OLUR? - Yatırımcı mülkü satabilir/parayı başka bir ülkeye devredebilir/iş pozisyonlarını kaldırabilir mi?

Evet, yatırımcının yatırımını yalnızca Altın vize geçerlilik süresi boyunca -5 yıl- elinde tutması gerekir.


20.YATIRIMCI ARTIK ALTIN VİZEYE İHTİYAÇ DUYMUYORSA HERHANGİ BİR ZAMANDA YATIRIMI SATABİLİR Mİ? 

Evet, ancak yatırımın tutulduğuna dair belgeli kanıt olmadan, yatırımcı Altın vize’sini yenileyemez.


21.YATIRIMCININ SATIN ALDIĞI GAYRİMENKULDA YAŞAMASI/KULLANMASI GEREKİYOR MU? YOKSA KİRALAYABİLİR Mİ? 

Hayır. Yatırımcının gayrimenkulu kullanıyor olması gerekmez ve gelir elde etmek için kiralayabilir.


22.GAYRİMENKUL SATIN ALIMI VE MÜLKİYETİ İÇİN VERGİ VE DİĞER MASRAFLAR NE KADAR?

Portekiz’de gayrimenkulle ilgili üç tip vergi mevcuttur:

a) Mülk edinimi ile ödenecek olan:

- “IMT” veya Mülkiyet Transfer Vergisi ”, yani mülkiyetin devrine ilişkin vergi

- Pul vergisi

Not: Ödenecek vergi miktarı, satın alımın fiili değerine göre değişir.

b) Yıllık bazda ödenecek olan:

Yıllık belediye emlak vergisi olan “IMI” veya Belediye Vergisi; Tesisin rayi; değerinden %0,3 ile %0,45 arasında bir oranda alınmaktadır.


23.ALTIN VİZE İLE YATIRIMCININ DÜNYA GENELİNDEKİ GELİRİ ÜZERİNDEN PORTEKİZ’DE VERGİ ÖDEMESİ GEREKİYOR MU?

Hayır. Altın vizenin sahibi, art arda 183 günden fazla Portekiz'de kalmaz ise, Portekiz dışından elde edilen gelir için vergi ödemesi gerekmeyecektir.


24.PORTEKİZ’DEN ELDE EDİLEN GELİRE HANGİ GELİR VERGİSİ UYGULANIYOR?

Kira geliri ve sermayeden kaynaklanan gelirler (örneğin faiz, temettüler, vb.) %28 oranında vergilendirilecektir.


  

Başka sorunuz var mı? Eğer varsa, lütfen aşağıdaki formu kullanarak bize ulaşın; size ek bilgi vermekten memnuniyet duyarız.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

EDGE INTERNATIONAL LAWYERS

EDGE Sociedade de Advogados - 513887148 Praca Duque de Saldanha 1 Edif Atrium Saldanha, Floor 7 Lisbon, Lisbon 1050-094 PT